Jain Sangeetkar Jain singer Gemawat Ashok Vinit Sumeet
 
Jain Sangeetkar Jain singer Gemawat Ashok Vinit Sumeet
 
 • jain sangeetkar, jain singer, jain dharmic bhakti singer, sangeet samrat, devotional singer jain samaj, ashok gemawat
 • jain sangeetkar, jain singer, jain dharmic bhakti singer, sangeet samrat, devotional singer jain samaj, vinit gemawat
 • jain sangeetkar, jain singer, jain dharmic bhakti singer, sangeet samrat, devotional singer jain samaj, vinit gemawat
 • jain sangeetkar, jain singer, jain dharmic bhakti singer, sangeet samrat, devotional singer jain samaj, sumeet gemawat
 • jain sangeetkar, jain singer, jain dharmic bhakti singer, sangeet samrat, devotional singer jain samaj, the gemawat's
 
       

Tirth Pratistha

 

Tours

 

Vineet Gemawat - Major Tirth Pratishtha.

 • Sushil Dham in Banglore (Pratishtha Acharya Jinnotamsuriji)

 
 
 • Ramnagar Tirth Banglore-Mysore Highway (Pratishtha Acharya
  Jinnotamsuriji)

 • Banglore Chickpeth Pratishtha

 • Dharmachakra Tirth (Gachaadipathi
  Jayghoshsuriji Prerna Jagvallabhsuriji
  Maharaja)

 
 
 • Murdawa Tirth One Of the Tirth in 108 Parshvnath (Shantidoot
  Gachaadipati Nityanandsuriji)

 • Pawapuri Sankheshwar (Tapaghachadipathi Premsuriji Maharaja)

 • Nandigham Tirth Shastrafana Parshvnath (Acharya Kalyansagarsuriji)

 • Dhankgiri Tirth Near Rajkot (Gachadipathi Daulatsagarsuriji.
  Prerna Sadhviji-Charuvratashriji)

 • Godiji Tirth Mohabbatnagar (First Pratishtha in Nishra Of Sushilsuriji &
  2nd Pratishtha In Nishra Of Ratnakarsuriji.

 • Sankheshwar Dadawadi (Maniprabhsagarji)

 • Dhinoj Tirth-Jotwa Parshvnath (Acharya Narratnasuriji)

 • Daksh Vihar Palitana (Acharya Prabhakarsuriji)

 • Vishv Maitri Dham Borich Ahmedabad(Rashtriya Sant Acharya
  Padmsagarsuriji)

 • 36 Diksha at Palitana (Diksha Daneshwari Acharya Gunratnasuriji)

 • Ajmer Pratishtha (Adhyatm Yogi Kalapurnasuriji)

 • Mayur Kala Mandir Hundia Bhavan Palitana

 • Pava Puri Katraj (Acharya Harshsagarsuriji)

 • Adoni Tirth Andra Pradesh (Maniprabhsagarji)

 • Mandavla Jahaj Mandir (Maniprabhsagarji)

 • Samosaran Jinalay Hathpipaliya MadhyaPradesh.

 
 
 
 

Copyright 2012 www.gemawat.co.in. All Rights Reserved

You are Visitor No :

 
 

Phone: +91 98204 07598, vgemawat@gmail.com

This site is best viewed in 1366 x 768 pixels
      Follow Us On: